Stichting KET – Kibo Education Trust


KET Tanzania (&  Holland)

‘Twee stichtingen, twee keer KET, 1 doel!’

KET staat voor Kibo Education Trust. Een Tanzaniaanse stichting, bestaande sinds 2004.

Kibo Education Trust heeft als doelstelling:

 weeskinderen uit Kibosho te ondersteunen indien en voorzover zij voortgezet onderwijs kunnen en willen volgen maar niet zelf voor dit onderwijs het schoolgeld kunnen betalen’ Dit doel wordt onder andere nagestreefd door niet alleen het schoolgeld voor deze kinderen te betalen maar ook hun schooluniform aan te schaffen en ervoor te zorgen dat zij op school hun dagelijkse warme maaltijd krijgen.
De coördinator van de stichting in Tanzania is Michael Ngarina.

Michael Ngarina, een gepensioneerde ingenieur, is als vrijwilliger full time met en voor weeskinderen in Kibosho bezig. Hij ziet er op toe dat elke cent die de organisatie krijgt goed tot zijn recht komt. Dit doet hij door alle weeskinderen die voor ondersteuning in aanmerking komen individueel te volgen en na te gaan of  zij op school echt hun best doen en in staat zijn de opleiding goed af te ronden.

KET Holland

In Nederland bestaat sinds 2007 een stichting die KET in Tanzania ondersteunt.
Dit is de Stichting Kibo Education Trust (KET) – Holland (Kamer van Koophandel nummer 011233691), opgericht door Bert Boekhold.

KET in Nederland ondersteunt KET in Tanzania en daarmee –indirect- (Tanzaniaanse) weeskinderen.

Doelstellingen van KET Holland zijn dan ook:

Primair -> het ondersteunen van KET Tanzania.
Secundair -> facilitair ondersteunen van KET Tanzania d.m.v.:

  • (Leer)middelen en meubilair voor in het Kilimanjaro gebied aanwezige scholen.
  • Nevenzaken voor alle scholieren. Hierbij kan gedacht worden aan schoeisel en bijv. speelgoed voor op school dan wel- voor de kleinsten-  thuis.
  • Het geven van ondersteuning in de meest brede zin van het woord bij het realiseren van een ambacht-/huishoudschool in Umbwe, Kiboshodistrict in Tanzania met daaraan verbonden een  internaat voor weeskinderen.

Sinds 2010 wordt de bouw van een Vocational Training Centre te Umbwe ondersteund vanuit Nederland. Op het platteland van Tanzania, in Umbwe, verrijst een scholencomplex waar uiteindelijk (in 2016/17) een 600-tal leerlingen les gaan krijgen in allerlei vakken die er op gericht zijn dat die leerlingen op latere leeftijd zelf in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. In 2010, in 2011 en in 2012 is door in totaal ruim 125 Nederlanders een aantal weken meegewerkt aan de realisatie van diverse gebouwen.Ook in 2013 wordt er weer meegebouwd. In juli, in augustus en in oktober gaan in totaal ruim 70 Nederlanders daar weer hun best doen. Door stenen te sjouwen, cement te maken, ijzer te buigen en te vlechten, te metselen, te zagen, te timmeren enz enz. Kortom door zich op 1400 meter hoogte in de zon in het zweet te werken! En wel tien (10) werkdagen lang.

Een school in Umbwe -met alles wat daar bij hoort-, daar bouwen we aan mee. Aan een scholencomplex dat:

  • níet in de stad maar op het platteland verrijst waardoor de trek op jonge leeftijd naar de grote stad wordt tegengegaan
  • comfort biedt door goede kwaliteit in scholing én verblijf
  • goede leraren aantrekt doordat mooie en goede Teacher Houses worden gebouwd
  • duurzaam en onderhoudsarm is qua bouwopzet en
  • een modelschool gaat worden voor misschien wel het hele land.
Financieel is er vanuit Nederland de afgelopen jaren veel bijgedragen! Héél veel zelfs en dat dankzij alle deelnemers en veel anderen. En dankzij Wilde Ganzen die ons de afgelopen 3 jaren fors heeft ondersteund.

2013 belooft een zeer druk jaar te worden voor KET. Er staan zoals al genoemd een drietal groepsreizen richting Tanzania op het programma. In totaal gaan ruim 70 Nederlanders in de leeftijd van 16-67 jaar helpen bij de bouw voor de 1e verdieping van het (eerste) schoolgebouw én ook nog eens 2 Teacher Houses. Een jaar waarin KET alle hulp kan gebruiken! Wilt u (ook) wat doen voor de (wees)kinderen dáár of voor de stichting, neem dan contact met ons op. Het behoeft geen betoog dat elke donatie zeer op prijs wordt gesteld.

De laatste berichten uit Tanzania leest u hier.

Copyright © Projecttanzania.nl by <a href="http://www.remischuurman.nl">Remi Schuurman</a>